LỄ BẾ GIẢNG KHÓA HỌC GIÁO DỤC KỸ NĂNG MỀM DÀNH CHO HỌC SINH/ SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LỄ BẾ GIẢNG KHÓA HỌC GIÁO DỤC KỸ NĂNG MỀM DÀNH CHO HỌC SINH/ SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
19-04-2024

Chiều ngày 14 tháng 04 năm 2024, tại Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục đã tổ chức Lễ bế giảng Khóa học Giáo dục kỹ năng mềm dành cho học sinh/ sinh viên Trường.

CHUYÊN ĐỀ:
CHUYÊN ĐỀ: "KỸ NĂNG LÀM VIỆC TÍCH CỰC" VÀ "KỸ NĂNG HOẠCH ĐỊNH KẾ HOẠCH" TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
19-04-2024

Sáng ngày 14 tháng 04 năm 2024 tại Trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục đã phối hợp cùng Trường triển khai 02 chuyên đề cuối của khóa học “Giáo dục kỹ năng mềm” dành cho...

“Tình bạn đẹp” ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của thế hệ Gen Z?
“Tình bạn đẹp” ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của thế hệ Gen Z?
04-01-2024

Thời đại công nghệ 4.0 lên ngôi cũng là lúc chất lượng của các mối quan hệ xã hội suy giảm, không chỉ xuất hiện ở người trưởng thành Gen M, Gen Y mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ bạn bè của thế hệ Gen Z - thế hệ...

CHUYÊN ĐỀ: NHẬN BIẾT VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TINH THẦN DÀNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG TP. VĨNH LONG
CHUYÊN ĐỀ: NHẬN BIẾT VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TINH THẦN DÀNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG TP. VĨNH LONG
23-03-2024

Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục đã tiếp tục phối hợp cùng Trường Đại học Cửu Long, Thành phố Vĩnh Long triển khai sinh hoạt công dân dành cho sinh viên năm học 2024 - 2025 chuyên đề: "Nhận biết và chăm sóc sức khỏe tinh thần"...

CHUYÊN ĐỀ:
CHUYÊN ĐỀ: "KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM" TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
11-04-2024

chiều ngày 24 tháng 03 năm 2024 tại Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục đã phối hợp triển khai tiếp chuyên đề "Kỹ năng làm việc nhóm trong chuỗi chuyên đề của khóa học...

CHUYÊN ĐỀ “KỸ NĂNG TƯ DUY SÁNG TẠO” TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HOTEC)
CHUYÊN ĐỀ “KỸ NĂNG TƯ DUY SÁNG TẠO” TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HOTEC)
11-04-2024

Sáng ngày 31 tháng 03 năm 2024, ThS. Hoàng Hoài Linh cùng với các bạn học sinh, sinh viên Trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đã đồng hành cùng nhau với Chuyên đề “Kỹ năng tư duy sáng tạo”.

CHUYÊN ĐỀ:
CHUYÊN ĐỀ: "KỸ NĂNG THÍCH NGHI VÀ ỨNG BIẾN NHANH" TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
11-04-2024

chiều ngày 31 tháng 03 năm 2024 tại Trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục đã phối hợp cùng Trường triển khai chuyên đề: "Kỹ năng thích nghi và ứng biến nhanh".

CHUYÊN ĐỀ:
CHUYÊN ĐỀ: "KỸ NĂNG LẮNG NGHE THẤU HIỂU" VÀ “KỸ NĂNG QUẢN LÝ BẢN TH N VÀ TINH THẦN TỰ TÔN” TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
11-04-2024

tại Trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục đã phối hợp cùng Trường triển khai chuyên đề tiếp theo của khóa học “ Bồi dưỡng và giáo dục kỹ năng mềm” cho học sinh, sinh...

CHUYÊN ĐỀ:
CHUYÊN ĐỀ: "KỸ NĂNG GIAO TIẾP - ỨNG XỬ" VÀ “KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH” TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
11-04-2024

Chuyên đề đã đem lại cho học sinh, sinh viên trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh những chia sẻ vô cùng bổ ích, góp phần giúp sinh viên nâng cao nhận thức về những kiến thức liên quan đến kỹ năng giao tiếp ứng xử,...

CHUYÊN ĐỀ “THÀNH CÔNG THUỘC VỀ AI?” TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
CHUYÊN ĐỀ “THÀNH CÔNG THUỘC VỀ AI?” TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
20-03-2023

Ngày 01 tháng 03 năm 2023, Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục đã tổ chức chuyên đề “Thành công thuộc về ai?” dành cho sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

CHUỖI CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG MỀM DÀNH CHO SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CHUỖI CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG MỀM DÀNH CHO SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
28-03-2023

Ngày 19 tháng 03 năm 2023 Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục đã tổ chức thành công buổi lễ Khai giảng khóa học Giáo dục kỹ năng mềm dành cho sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và tiến hành báo cáo...

CHUYÊN ĐỀ
CHUYÊN ĐỀ "KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN" VÀ "KỸ NĂNG VIẾT CV VÀ PHỎNG VẤN XIN VIỆC" TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
09-05-2023

Ngày 26 tháng 03 năm 2023, Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục đã phối hợp cùng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chuyên đề " Kỹ năng quản lý thời gian" và "Kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc"...

Copyright © 2019 by HDCODE
088 810 7069