VỀ CHÚNG TÔI

GIỚI THIỆU CHUNG

Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục (Institute of Applied Psychology - Education, viết tắt: "IAPE") được ra đời theo Quyết định số 56/QĐ-HKHTLGD về việc thành lập Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục, Quyết định số 57/QĐ-HKHTLGD về việc phê chuẩn Điều lệ Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục do Trung ương Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam ban hành ngày 01 tháng 4 năm 2021. IAPE là một tổ chức khoa học - công nghệ trực thuộc Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam, hoạt động theo:

  • Luật Khoa học và Công nghệ số: 29/2013/QH13 ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2013
  • Nghị định số 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ
  • Thông tư số 03/ 2014/TT-BKHCN hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
  • Điều lệ và các quy định hoạt động của Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam
  • Các quy định pháp luật khác có liên quan.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra sâu rộng trên toàn thế giới, sinh viên ra trường với tấm bằng đại học trên tay và những kiến thức được giảng dạy trên ghế nhà trường là chưa đủ để gây ấn tượng với các nhà tuyển dụng tương lai. Thế kỷ 21 không chỉ là thế kỷ của bằng cấp mà còn là thế kỷ của kỹ năng và kinh nghiệm, vì thực tế đã chứng minh, người thành đạt chỉ có 25% là do kiến thức chuyên môn, 75% còn lại được quyết định bởi những kỹ năng mềm. Chính vì vậy, con người không chỉ nâng cao giá trị và địa vị của mình bằng trình độ học vấn mà còn phải biết trau dồi những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống hiện đại nhằm đáp ứng được nhu cầu của công việc và cuộc sống đặt ra. Hiểu được yêu cầu tất yếu đó, Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục đã tập hợp đội ngũ chuyên nghiệp với nhiều Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Chuyên gia hàng đầu đến từ các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau trong đó tập trung ở lĩnh vực Tâm lý - Giáo dục kỹ năng mềm, cùng chung tinh thần nhiệt huyết, luôn sẵn lòng truyền bá kiến thức đến người học.

TƯ CÁCH PHÁP NHÂN

Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục hoạt động theo cơ chế tự chủ về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở chính của Viện được đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và giáo dục trọng điểm của Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, Viện có thể mở các Phân Viện, chi nhánh, văn phòng đại diện trong và ngoài nước theo quy định pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và pháp luật các nước sở tại. Chi nhánh và văn phòng đại diện do Viện thành lập là các đơn vị không có tư cách pháp nhân độc lập.

TẦM NHÌN

Cùng với mục tiêu, đến năm 2033 trở thành một tổ chức khoa học có uy tín trên thị trường Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu và học thuật, tập trung chủ yếu vào nghiên cứu khoa học; phát triển công nghệ; đổi mới phương thức giảng dạy phù hợp với từng nhóm đối tượng; hợp tác và tổ chức giáo dục kĩ năng mềm tại các trường học trong khu vực và thế giới; đẩy mạnh hoạt động tham vấn tâm lý; góp phần đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam, Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục đã và đang cố gắng từng ngày nhằm khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực Nghiên cứu Tâm lý và Giáo dục Kỹ năng mềm.

SỨ MỆNH

Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục được thành lập với sứ mệnh phát triển nền Khoa học giáo dục Việt Nam; tham mưu, nghiên cứu xây dựng các chiến lược, chính sách và chương trình giáo dục phù hợp cho tất cả các cấp học, đối tượng có nhu cầu; tổ chức, thực hiện các hoạt động tư vấn đào tạo về kỹ năng mềm cùng với các loại hình dịch vụ khác theo chức năng nhiệm vụ của Viện và các quy định của pháp luật.

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Viện IAPE hoạt động theo nguyên tắc "Tự chủ - Tự quản"; tự chủ về tài chính theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định của Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam; tự chịu trách nhiệm về các hoạt động được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học - công nghệ được cấp bởi Bộ Khoa học - Công nghệ, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện được Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục phê duyệt.

Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục làm việc với giá trị cốt lõi: "Thấu hiểu - Chân thành - Đồng hành - Phát triển".

Copyright © 2019 by HDCODE
088 810 7069