HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN ỨNG DỤNG KHOA HỌC TÂM LÝ - GIÁO DỤC

 

STT

HỌ  TÊN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

GS. TSKH Nguyễn Thành Đạo

Chủ tịch danh dự

 

2

PGS. TS. BS. TTND. Nguyễn Văn Thọ

 Chủ tịch

 

3

PGS. TS. Tống Xuân Tám

Phó chủ tịch

 

4

NCS. ThS. Lê Thế Hiển

Tổng thư ký

 

5

TTUT. PGS. TS. BS. Phạm Huy Hùng

Thành viên

 

6

PGS. TS. Vũ Trọng Rỹ

Thành viên

 

7

PGS. TS. Trần Thị Lệ Thu

Thành viên

 

8

PGS. TS. Đặng Hoàng Minh

Thành viên

 

9

PGS. TS. Chu Cẩm Thơ

Thành viên

 

10

Viện sĩ. TSKH. Nguyễn Văn Đáng

Thành viên

 

11

TSKH. BS. Nguyễn Văn Thanh

Thành viên

 

12

TS. Tô Nhi A

Thành viên

 

13

GS. TS. Nguyễn Ngọc Phú

Thành viên

 

14

GS. Shiatsu. Trương Thị Ngọc Ánh

Thành viên

 

15

TS. Dương Hoài Giang Hà

Thành viên

 

16

TS. Vũ Xuân Hướng

Thành viên

 

17

TS. Huỳnh Thanh Điền

Thành viên

 

18

NCS. ThS. Hoàng Bào Trường

Thành viên

 

19

NCS. ThS. Phan Thị Cẩm Giang

Thành viên

 

20

Đại tá. ThS. Nguyễn Văn Cần

Thành viên

 

21

ThS. BS. Phạm Văn Giào

Thành viên

 

22

TS. BSCKI. Lê Nữ Anh Mai

Thành viên

 

23

ThS. Phạm Kế Thuận

Thành viên

 

 

 

Copyright © 2019 by HDCODE
088 810 7069