CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC “ GIẢI PHÁP TƯ VẤN TÂM LÝ TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG”
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC “ GIẢI PHÁP TƯ VẤN TÂM LÝ TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG”
14-01-2024

Chương trình hội thảo khoa học "Giải pháp tư vấn tâm lý trong các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang" đã diễn ra thành công vào ngày 19 tháng 12 năm 2023 tại Hội trường B - Trường Đại học Kiên Giang. Sự kiện...

Copyright © 2019 by HDCODE
088 810 7069