Liên hệ

Quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu bên dưới và gửi những góp ý, thắc mắc, chúng tôi sẽ phản hồi email của Quý khách trong thời gian sớm nhất.

VIỆN ỨNG DỤNG KHOA HỌC TÂM LÝ - GIÁO DỤC

TRỤ SỞ: SỐ 9F, PHƯỜNG 4F PHƯỜNG TÂN THUẬN TÂY QUẬN 7

ĐIỆN THOẠI: 088 810 7069

EMAIL: iape@thamvantamly.org.vn

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP: PHÓ VIỆN TRƯỞNG LÊ NỮ  ANH MAI 

Copyright © 2019 by HDCODE
088 810 7069