CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC “ GIẢI PHÁP TƯ VẤN TÂM LÝ TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG”

Chương trình hội thảo khoa học "Giải pháp tư vấn tâm lý trong các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang" đã diễn ra thành công vào ngày 19 tháng 12 năm 2023 tại Hội trường B - Trường Đại học Kiên Giang. Sự kiện được tổ chức bởi Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục tỉnh Kiên Giang, thu hút sự tham gia đông đảo của quý thầy/cô là cán bộ quản lý tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trên địa bàn.


(Nguồn Ảnh: IAPE)

Trong chương trình, Thầy Phạm Văn Giào đã đóng vai trò là báo cáo viên và đồng chủ tọa, mang đến những thông điệp quan trọng về nâng cao năng lực hoạt động tư vấn tâm lý trong môi trường giáo dục cao cấp. Thầy giới thiệu những giải pháp hiệu quả để giúp sinh viên ứng phó với áp lực học tập và cuộc sống, đồng thời cung cấp các phương tiện tư vấn hiện đại và tiên tiến.

(Nguồn ảnh: IAPE)

 Chủ đề tập trung vào việc phát triển kỹ năng tư vấn tâm lý trong ngữ cảnh của các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học. Thầy Phạm Văn Giào nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra môi trường học tập tích cực và hỗ trợ tâm lý cho sinh viên, từ đó giúp họ phát triển toàn diện không chỉ về mặt học thuật mà còn là về tinh thần và kỹ năng mềm.

(Nguồn ảnh: IAPE)

Sự kiện không chỉ là nơi để các cán bộ quản lý trao đổi thông tin và kinh nghiệm mà còn là cơ hội để tạo ra mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các trường và các nhà tâm lý. Các buổi thảo luận và nhóm nghiên cứu nhằm thúc đẩy việc chia sẻ những phương pháp hiệu quả nhất trong tư vấn tâm lý sinh viên.

(Nguồn ảnh: IAPE)

Nhìn chung, chương trình hội thảo đã mở ra những cơ hội mới trong việc cải thiện môi trường giáo dục ở tỉnh Kiên Giang, đặc biệt là ở trường Trung cấp, Cao đẳng, và Đại học. Việc áp dụng những giải pháp tư vấn tâm lý hiện đại sẽ giúp hỗ trợ sinh viên không chỉ vượt qua những thách thức học thuật mà còn xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển cá nhân và chuyển giao kiến thức vào thực tế cuộc sống.

Copyright © 2019 by HDCODE
088 810 7069