HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA CHỦ ĐỀ: “THAM VẤN TÂM LÝ – THỰC TRẠNG – GIẢI PHÁP – CHUYỂN ĐỔI SỐ”

THÔNG BÁO VỀ HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA

“Tham vấn tâm lý – Thực trạng – Giải pháp – Chuyển đổi số”


MỤC ĐÍCH CỦA HỘI THẢO

 • Báo cáo các kết quả nghiên cứu đánh giá về thực trạng tham vấn tâm lý.
 • Thảo luận nhằm tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng tham vấn tâm lý học đường.
 • Trao đổi chuyên môn để đi tới sự đồng thuận tương đối.

NỘI DUNG HỘI THẢO

 • Chủ đề 1: Thực trạng tham vấn tâm lý tại Việt Nam
 • Chủ đề 2: Giải pháp trong hoạt động tham vấn tâm lý tại Việt Nam
 • Chủ đề 3: Ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động tham vấn tâm lý

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA HỘI THẢO

 • Các trường Đại học, Cao đẳng, các cơ sở đào tạo, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các Viện nghiên cứu ngành Tâm lý học, Giáo dục học, Xã hội học, Công tác xã hội, Y học và các ngành có liên quan đến sức khỏe cộng đồng nói chung;
 • Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước ở các lĩnh vực nêu trên;
 • Đại diện lãnh đạo các đơn vị trường học, bệnh viện và các tỉnh/ thành hội, hội ngành;
 • Cán bộ giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên; các cơ quan, cá nhân cung cấp dịch vụ Tâm lý – Giáo dục có quan tâm đến Hội thảo.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO

 • Thời gian dự kiến: 07 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 08 năm 2023.
 • Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh (Chi tiết sẽ được thông báo sau).

CÔNG BỐ KHOA HỌC

 • Các bài báo sau khi được chấp nhận tuyển chọn sẽ được đăng trong tạp chí Khoa học trường Đại học Quốc gia Hà Nội (thuộc danh mục các tạp chí Khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư nhà nước).
 • Các bài viết sau khi phản biện và được chấp nhận đăng sẽ được Ban Tổ chức Hội thảo xuất bản trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia có chỉ số ISBN.

THỜI GIAN VÀ THỂ LỆ GỬI BÀI THAM DỰ HỘI THẢO

* Thời gian

 • Thời gian đăng ký tham gia Hội thảo và tên đề tài/ bài tham luận: ngày 10 tháng 04 năm 2023 (Tên bài viết có thể thay đổi sau khi hoàn thành bài viết).
 • Thời gian gửi tóm tắt tham luận: ngày 25 tháng 04 năm 2023.
 • Thời gian nộp toàn văn bài viết: ngày 25 tháng 05 năm 2023.
 • Phản biện bài viết và sửa bài: ngày 10 tháng 06 năm 2023.
 • In kỷ yếu Hội thảo: ngày 20 tháng 07 năm 2023.

* Thể lệ bài viết tham dự

 • Bài báo chưa được công bố ở bất kỳ một ấn phẩm thông tin nào.
 • Tóm tắt và toàn văn bài báo được trình bày đúng quy định (Phụ lục 1 và 2).
 • Chi tiết tham khảo qua: (Link thông báo số 1 & 2)
 • Bài viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh trình bày theo chuẩn APA 7; sau khi phản biện và chỉnh sửa sẽ đăng trong kỷ yếu Hội thảo. Bài báo không được chọn sẽ không được gửi lại tác giả.
 • Tóm tắt và toàn văn bài báo gửi về địa chỉ Email: iape@thamvantamly.org.vn

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ GỬI BÀI

* Thời hạn lưu ý: Trước ngày 10 tháng 04 năm 2023, người tham dự đăng ký tên đề tài qua đường link: https://forms.gle/haJSc1EFcMxTCruW6

* Lệ phí tham dự Hội thảo:

 • Lệ phí đăng bài: 1.000.000 vnđ (Bằng chữ: Một triệu đồng)
 • Lệ phí tham dự: 300.000 vnđ (Bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng)

* Phương thức nộp lệ phí

 • Hình thức thanh toán: chuyển khoản theo thông tin
 • Tên tài khoản: VIỆN ỨNG DỤNG KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC
 • Số tài khoản: 19458287
 • Tại Phòng giao dịch ngân hàng: TMCP Á Châu chi nhánh Phú Nhuận.
 • Khi chuyển khoản ghi rõ nội dung chuyển khoản, gồm: Họ tên_Le phi tham gia HTKHQG

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Để biết thêm thông tin về Hội thảo, xin liên hệ người phụ trách Ông Lê Thế Hiển – Số điện thoại: 0914 37 83 88 hoặc Ban Thư ký – Hotline: 0888 90 80 69.
 • Thông báo này được đăng tải trên website của Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý – Giáo dục – IAPE: http://thamvantamly.org.vn/

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và mong nhận được sự quan tâm tham gia của các cơ quan, tổ chức giáo dục, các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học trong và ngoài nước.

Copyright © 2019 by HDCODE
088 810 7069