THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU PHÍ XÁC NHẬN THỰC TẬP ĐỐI VỚI THỰC TẬP SINH THAM VẤN TÂM LÝ

Căn cứ Quyết định số 34/2020/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục nghề nghiệp Việt Nam. Lần đầu tiên, tại Việt Nam chức danh nhà Tâm lý học được định danh và xuất hiện trong danh mục nghề nghiệp Việt Nam. 

Các nghề được phân loại của nhà Tâm lý học bao gồm:

  • Nhà tâm lý học lâm sàng;
  • Nhà tâm lý học giáo dục;
  • Nhà tâm lý học nghề nghiệp, tổ chức;
  • Nhà trị liệu tâm lý;
  • Nhà tâm lý học học đường.

Nhà Tâm lý học chính thức được phân biệt rõ với Bác sĩ tâm thần.

Nhằm đáp ứng đủ điều kiện chuẩn đầu ra của một Chuyên viên tham vấn tâm lý,

Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục thông báo thu phí chứng nhận thực tập đối với thực tập sinh Tham vấn tâm lý đến thực tập tại Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục.

Chi phí : 1.800.000 đồng/tháng. Bằng chữ: Một triệu tám trăm nghìn đồng.

Đối tượng áp dụng: Thực tập sinh Tham vấn tâm lý.

 

Liên hệ giải đáp :

Mọi thông tin cần biết thêm xin liên hệ theo địa chỉ: Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam, Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục.

Địa chỉ: Số 9F đường 4F phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0888 1070 69

Email: iape@thamvantamly.org.vn 

Copyright © 2019 by HDCODE
088 810 7069