THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC - ĐỢT 2

Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục thông báo tuyển sinh thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học do trường Đại học Charisma (Charisma University) cấp bằng.

 Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học được cấp bởi trường Đại học Charisma đào tạo trong vòng 18 tháng

 Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: 05/05/2024

 Hình thức học: Online và Offline.

 Ngôn ngữ giảng dạy: Giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh (có giảng viên trợ giảng)

 Bằng cấp: Học viên đạt yêu cầu được nhận bằng Thạc sĩ Tâm lý do Trường Đại học Charisma cấp.

Thủ tục xét tuyển: Người dự tuyển chương trình Thạc sĩ Tâm lý (Master of Science (MS) in Psychology) cần nộp đầy đủ các thông tin và giấy từ theo yêu cầu sau đây:

- Điền đơn dự tuyển

- Cv giới thiệu cá nhân

- Bằng Cử nhân có công chứng và dịch thuật (dịch sang Tiếng Anh)

- Bản sao Hộ chiếu

- Ảnh 4x6 và 3x4

Chương trình đào tạo: https://drive.google.com/file/d/1HqQLYZt-Ep5Rod2HBNnyWqQZRA6UVmjC/view?usp=sharing

-------------------------------------

Thông tin liên hệ:

Fanpage: https://www.facebook.com/vientamlygiaoduc

Email: iape@thamvantamly.org.vn

Website: http://thamvantamly.org.vn/

Youtube: Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục

Điện thoại: 088 8307069.

 

Copyright © 2019 by HDCODE
088 810 7069