THẠC SĨ PHAN THỊ CẨM GIANG

 I. THÔNG TIN CHUNG

 Họ và tên: Phan Thị Cẩm Giang

 Giảng viên

 II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

  Thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học

 III CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

  1. Các đề tài nghiên cứu đã tham gia:

 - Động cơ học tập của học sinh trường THPT A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, trường ĐHSP Huế, Chủ nhiệm đề tài, Cấp trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, 2007

 - Thực trạng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, trường ĐHSP Huế, Khóa luận tốt nghiệp hệ Cử nhân, 2010

 - Nhận thức của các bà mẹ về giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên, ĐHSP Hồ Chí Minh Chủ nhiệm đề tài, Luận văn Thạc sĩ, 2015

  - Các yếu tố liên quan đến nghiện game ở học sinh THCS trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Phụ nữ Việt Nam, 2019

  - Động cơ học tập của SV hệ Cử nhân tại Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam, Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam, 2020

  2. Các công trình khoa học đã công bố gần đây:

  - Rào cản trong giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên tại gia đình và giải pháp hỗ trợ của ngành tâm lý, Hội thảo Quốc tế Vai trò của Tâm lý học trường học trong việc đảm bảo sức khỏe tinh thần cho học sinh và gia đình, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội kết hợp với Liên hiệp phát triển Tâm lý học trường học thế giới (CASP-I), Chỉ số ISBN 978-604-54-4471-9, 2018

 - Thực trạng và giải pháp nâng cao nhận thức của người dân về quản lý xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo Quản lý xã hội hướng đến phát triển đô thị bền vững ở Thành phố Hồ Chí Minh, Viện nghiên cứu Phát triển TP. Hồ Chí Minh, 2018

 - Một số giải pháp phát triển du lịch đường sông tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Hội thảo Phát triển sản phẩm du lịch đường sông tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện nghiên cứu Phát triển TP. Hồ Chí Minh, 2018

 - Tăng cường truyền thông trong chăm sóc người cao tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học quốc tế “Giải pháp và mô hình chăm sóc người cao tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh”, Viện nghiên cứu Phát triển TP. Hồ Chí Minh phối hợp Hiệp hội hỗ trợ chăm sóc phúc lợi Người cao tuổi và Khuyết tật Châu Á – Nhật Bản (ASCA), 2018

 - Các yếu tố liên quan đến nghiện game ở HS THCS trên địa bàn quận 9, TP HCM, Hội thảo Khoa học toàn quốc “Nghiện” Internet ở thanh thiếu niên Việt Nam: Thực trạng và giải pháp, Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam, 2020, ISBN: 978-604-73-7622-3, 2020

 - Công tác tư vấn tâm lý học đường tại hệ thống giáo dục quốc tế Việt Úc – thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo “Giải pháp phát triển tư vấn tâm lý trong các nhà trường đáp ứng nhu cầu người học”, Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam (Hội thảo sắp diễn ra, có chỉ số ISBN, bài viết đã được duyệt đăng), 2021

 - Vai trò của giáo dục cảm xúc – xã hội trong hỗ trợ tâm lý học đường cho trẻ em gặp rối loạn học tập, Hội thảo quốc tế: “Nhận diện, lượng giá và can thiệp tâm lý cho trẻ em gặp rối loạn học tập trong bối cảnh học đường” tổ chức bởi trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Hồ Chí Minh và Đại học Louvain-Bỉ (Hội thảo sắp diễn ra, có chỉ số ISBN, bài viết đã được duyệt đăng), 2021

 - Thực trạng giáo dục cảm xúc – xã hội cho người đồng tính, song tính và chuyển giới tại thành phố Hồ Chí Minh thông qua hoạt động trải nghiệm, Hội thảo “Công tác xã hội với người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT): thành tựu quốc tế và bài học của Việt Nam, Đại học Lao động xã hội cơ sở 2 (Hội thảo sắp diễn ra, có chỉ số ISBN, bài viết đã được duyệt đăng), 2021

 - Nhu cầu giáo dục cảm xúc – xã hội của người đồng tính, song tính và chuyển giới, Hội thảo “Công tác xã hội với người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT): thành tựu quốc tế và bài học của Việt Nam, Đại học Lao động xã hội cơ sở 2 (Hội thảo sắp diễn ra, có chỉ số ISBN, bài viết đã được duyệt đăng), 2021

 - Bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em trên môi trường mạng thông qua giáo dục cảm xúc – xã hội, Hội thảo “An toàn cho phụ nữ và trẻ em trên môi trường mạng”, Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam, ISBN: 978-604-73-8406-8, 2021

Hỗ trợ học sinh giải quyết các vấn đề tâm lý trong trường học thông qua giáo dục cảm xúc - xã hội, Hội thảo “Vấn đề tâm lý của học sinh trong trường học và vai trò của nhà tâm lý, trường Đại học Lao động cơ sở II, thành phố Hồ Chí Minh, ISBN: 978-604-79-2806-4, 2021

 

Copyright © 2019 by HDCODE
0888 90 80 69