PGS.TS TỐNG XUÂN TÁM

   I. THÔNG TIN CHUNG:

  Họ và tên: TỐNG XUÂN TÁM 

   II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

  Tiến sĩ chuyên ngành Động vật học

   III. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

   *Các bài báo khoa học đã công bố

    Có 35 bài báo đăng trong Tạp chí chuyên ngành, Tạp chí khoa học trong, ngoài trường và trong Kỉ yếu hội thảo, tọa đàm cấp trường, viện, quốc gia, quốc tế về chuyên ngành, Công nghệ thông tin và Phương pháp dạy học ở trường phổ thông và đại học. 5 bài báo tiêu biểu đã được công bố trong 05 năm gần đây: 

   1. Phan Thị Thu Hiền, Tống Xuân Tám (2017), “Bồi dưỡng kĩ năng làm thí nghiệm cho học sinh trong dạy học Sinh học ở THPT”, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học “Phát triển năng lực thực hành thí nghiệm trong dạy học Sinh học”, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, tr. 69-76, ngày 27 tháng 10 năm 2017.

   2. Nguyen Kim Hong, Nguyen Phuoc Loc, Nguyen Thi Tu, Nhu Thi Phuong Lan, Nguyen Lam Duy, Tong Xuan Tam, Nguyen Thi Tu, Nguyen Thi Ngoc Cam, Thai Hoai Minh, Mai Thi Thuy Dung, Le Duc Long (2019), “Training teachers and managers to meet the innovation requirements of general education - experience from Taiwan”, Journal of Science, Education Science, ISSN 1859-3100, Vol. 16, No. 1 (2019), Ho Chi Minh City University of Education, p. 5-18, 02/2019.

   3. Tống Xuân Tám, Đạo Thị Ánh Phi, Nguyễn Ái Như (2019), “Nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố của các loài cá ở sông Tiền, đoạn qua tỉnh Tiền Giang”, Tạp chí Khoa học, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISSN 1859-3100, 16(6)/2019, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, tr. 115-132, tháng 6/2019.

 

4. Phạm Thị Thu Ý, Trương Minh Khải, Tống Xuân Tám (2020), “Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố cá ở sông Vàm Cỏ Tây thuộc tỉnh Long An”, Kỉ yếu Khoa học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2020 - 2021, ISBN: 978-604-309-130-4, Nxb Đại học Sư phạm TP.HCM, tr. 296-312, tháng 11/2020.

5. Phạm Thị Thuý Lan, Huỳnh Thị Thanh Hiền, Tống Xuân Tám (2020), “Thành phần loài cá ở sông Vàm Cỏ Đông thuộc tỉnh Long An”, Kỉ yếu Khoa học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2020 - 2021, ISBN: 978-604-309-130-4, Nxb Đại học Sư phạm TP.HCM, tr. 313-328, tháng 11/2020.

*Các dự án đã tham gia:

1. Chủ biên bộ sách giáo khoa Sinh học 10, 11, 12 và Đồng Chủ biên của bộ sách Khoa học tự nhiên 7, 8, 9 “Chân trời sáng tạo” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Chủ biên bộ sách “Bài tập thực hành Khoa học tự nhiên 6” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

3. Tham gia dự án ETEP, RGEP của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Tổ trưởng Tổ phát triển tài liệu, học liệu mô đun 2 bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông cốt cán: “Sử dụng phương pháp dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông - môn Công nghệ”.

5. Tổ phó Tổ phát triển tài liệu, học liệu mô đun 9 bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông cốt cán: “Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông - môn Công nghệ”.

*Các giáo trình, tài liệu tham khảo:

1. Tống Xuân Tám (chủ biên), Trần Hoàng Đương (2015), Hướng dẫn xây dựng các tương tác bằng Powerpoint 2013 trong dạy học và thuyết trình, Nxb Xây dựng, Hà Nội, 300 tr., kèm đĩa DVD hướng dẫn các kĩ thuật.

2. Phạm Văn Ngọt (chủ biên), Tống Xuân Tám (2016), Giáo trình Đa dạng sinh học, Nxb Đại học Sư phạm TP.HCM, ISBN: 978-604- 947-454-5, 172 tr.

3. Tống Xuân Tám (chủ biên), Trần Hoàng Đương (2016), Chinh phục trình diễn bằng Microsoft Powerpoint, Nxb Xây dựng, Hà Nội, ISBN: 978-604- 82-2221-5, 243 tr., kèm đĩa DVD hướng dẫn các kĩ thuật.

4. Tống Xuân Tám (chủ biên), Phan Thị Thu Hiền, Trần Hoàng Đương (2016), Công phá lí thuyết Sinh học, Quyển 1 và 2, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 422 tr., 398 tr.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 by HDCODE
0888 90 80 69