GS.TS NGUYỄN THÀNH ĐẠO

  I. THÔNG TIN CHUNG

  Họ và Tên: NGUYỄN THÀNH ĐẠO

  Chủ tịch Hội Đồng Khoa học Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục

  II. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU NỔI BẬT GẦN ĐÂY

  1. Nguyễn Thành Đạo, Dàn nhạc ngũ âm trong tang lễ Nam Bộ; Tập san ĐH Văn Hiến, 2008

  2. Nguyễn Thành Đạo, Căn tính nông dân ảnh hưởng đến quá trình hóa đô thị; Tập san ĐH Văn Hiến, 2009

  3. Nguyễn Thành Đạo, Phương pháp giảng dạy: Cơ sở văn hóa Việt Nam; khoa GDDC,2014

  4. Đặng Việt Bích - Nguyễn Thành Đạo - Nguyễn Văn Thắng, Tập hướng dẫn học phần Các nền văn minh trên thế giới; khoa GDDC, 2015

  5. Nguyễn Thành Đạo - Lê Thị Ngọc Thúy, Văn Hiến Việt Nam ;cấp trường; 2015

  6. Nguyễn Thành Đạo, Nội dung và phương pháp giảng dạy học phần Các nền văn minh thế giới ; khoa GDDC; 2017

  7. Nguyễn Thành Đạo, Giáo dục đạo đức cho sinh viên qua các môn học; khoa KHXH&NV, 2018 

 

Copyright © 2019 by HDCODE
0888 90 80 69