CHUYÊN ĐỀ: "KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM" TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hôm nay, chiều ngày 24 tháng 03 năm 2024 tại Trường Cao Đẳng  Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục đã phối hợp triển khai tiếp chuyên đề "Kỹ năng làm việc nhóm trong chuỗi chuyên đề của khóa học " Bồi dưỡng và giáo dục kỹ năng mềm" cho học sinh, sinh viên.

ThS. Nguyễn Đức Nhân với vai trò báo cáo viên đã mang đến cho các bạn học sinh, sinh viên chuyên đề "Kỹ năng làm việc nhóm". Chuyên đề kỹ năng giúp cho các bạn học sinh, sinh viên nâng cao năng lực hợp tác và quản lý nhóm, kỹ năng sàng lọc ý kiến, phân công công việc.

Làm việc một mình hay nhóm, cần luyện cho mình sự trách nhiệm với công việc. Khi làm việc một mình, kết quả không tốt thì chỉ bạn chịu trách nhiệm, nhưng làm việc nhóm thì khác, nếu bạn ỷ lại hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao nghĩa là bạn đang làm ảnh hưởng đến cả tập thể.

Đến chuyên đề với tâm thế say mê học tập, các bạn học sinh, sinh viên tại Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tích cực thảo luận và tham gia các hoạt động làm việc nhóm do Báo cáo viên đưa ra.

Copyright © 2019 by HDCODE
088 810 7069