CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN “PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG” CHO HỘI CỰU GIÁO CHỨC VÀ GIÁO VIÊN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 12 tháng 04 năm 2023, Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục đã phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, Hội Cựu Giáo chức và Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình tập huấn “Phương pháp giáo dục kỹ năng sống” dành cho hội viên cựu giáo chức, giáo viên trên địa bàn tỉnh. Chương trình diễn ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp (số 06 Võ Trường Toản, phường 1, Thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp).


Chương trình tập huấn “Phương pháp giáo dục kỹ năng sống” dành cho hội viên cựu giáo chức, giáo viên trên địa bàn tỉnh lần này nhằm mục đích bồi dưỡng cho giáo viên và cựu giáo chức (gọi chung là đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh trong hè) có thêm kiến thức, kỹ năng, phương pháp giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giá trị sống và quản lý cảm xúc cho học sinh trong hè; giúp đội ngũ giáo dục ngoài nha trường có định hướng giáo dục toàn diện cho học sinh có khó khăn về tâm lý, tình cảm, vướng mắc trong học tập, sinh hoạt, giáo tiếp ứng xử... Đồng thời, giúp học sinh thực hiện ước mơ, nguyện vọng của mình; phát triển và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ để giáo dục, bồi dưỡng cho học sinh về đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa, giảm tai nạn thương tích, bạo lực học đường và phát triển toàn diện nhân cách học sinh.

Chương trình diễn ra với sự tham gia của hơn 60 cán bộ Hội Cựu Giáo chức và 80 cán bộ là Giáo viên ngành giáo dục tham gia bồi dưỡng “Đạo đức và Kỹ năng sống” cho học sinh trong hè. Tham gia báo cáo tập huấn là sự góp mặt của NCS. ThS. Hoàng Bào Trường - Tổng Thư ký Hội đồng Giáo dục Kỹ năng mềm Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục và NCS. ThS. Lê Thế Hiển - Tổng Thư ký Hội đồng Khoa học Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục. Thông qua chương trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ lần này đã giúp cán bộ tham gia có được phương pháp, kỹ năng giáo dục, giúp học sinh trau dồi đạo đức, có tinh thần trách nhiệm, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng lẫn nhau giữa các em học sinh, biết kính trọng thầy cô, ông, bà, cha, mẹ và tự bảo vệ bản thân, có các kỹ năng sông, giá trị sống,...Bên cạnh đó là xây dựng được kế hoạch tham vấn, thực hành, sử dụng thiết bị, dụng cụ hiện đại phù hợp. 

Sau chương trình lần này, Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục hy vọng mang lại được nhiều giá trị hơn nữa và sẽ tiếp tục phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục tỉnh Đồng Tháp và các đơn vị chức năng khác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nói riêng cũng như các tỉnh khác tổ chức các chương trình tương tự.

Thảo Hiền - IAPE

Copyright © 2019 by HDCODE
088 810 7069